Donnerstag, 24. September 2015
von 17:00 bis 19:00 Uhr
in der Pauluskirche Duisburg Hochfeld
(Wanheimer-/Ecke Paulusstraße)
kontakt(at)institut-z.de
Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

 
 
Bürgerdialog Gut leben in Deutschland. Einladung
Hochfeld ist ein wertvoller Ort für die Gesellschaft

Sehr geehrte Sprecher und Chefs Hochfelder Gruppen,

wir laden Sie herzlich zum Bürgerdialog der Bundesregierung ein. Wir möchten Sie als unsere Nachbarn kennen lernen und fragen:
Was ist Ihnen persönlich wichtig in Hochfeld und in Deutschland?
Hinter der Veranstaltung "Gut leben in Deutschland – was uns wichtig ist" steht die Bundesregierung: Chefin Bundeskanzlerin Merkel (CDU), Vizechef Gabriel (SPD) und alle Bundesminister.
Kommen Sie am 24. September 2015 von 17.00 bis 19.00 Uhr in die Pauluskirche Duisburg Hochfeld (Wanheimer-/Ecke Paulusstraße)
Es ist sehr wichtig, dass Sie Menschen mitbringen, die Deutsch oder Englisch sprechen. Spanisch und Italienisch können wir auch. Bitte melden Sie sich an.
Sprechen wir miteinander, was für ein gutes Leben wichtig ist.

Wir grüßen als Nachbarn in Hochfeld

"Gut leben in Deutschland – was uns wichtig ist"
Deutschland im Dialog


Worum geht es?
Ziel der Regierungsstrategie "Gut leben in Deutschland – was uns wichtig ist" ist es, zu verstehen, was Lebensqualität für Menschen in Deutschland bedeutet, und Maßstäbe für Lebensqualität in all ihren Facetten zu identifizieren. Um das zu erreichen, will die Bundesregierung mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Wer ist Initiator, wer Träger des Bürgerdialogs "Gut leben in Deutschland"?
Die Regierungsstrategie "Gut leben in Deutschland – was uns wichtig ist" ist im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Hinter ihr steht somit die gesamte Bundesregierung – das heißt die Bundeskanzlerin sowie alle Bundesministerinnen und Bundesminister.
Da die Bundesregierung möglichst viele Menschen erreichen will, setzt sie auf die Unterstützung von Vereinen und Stiftungen, Kirchen und Sozialverbänden, Wirtschaftsvereinigungen und Gewerkschaften. Sie sind die Gastgeber, die zu den einzelnen Bürgerdialogen einladen und die Organisation und Durchführung der Veranstaltungen in die Hand nehmen.

Was geschieht mit den Ergebnissen?
Die gewonnenen Erkenntnisse münden in einen Bericht, der über Stand und Entwicklung der Lebensqualität in Deutschland Auskunft gibt. Auf Basis der Ergebnisse werden Maßstäbe für Lebensqualität in all ihren Facetten identifiziert. Die Bundesregierung will sich künftig noch konkreter an dem orientieren, was Menschen in Deutschland wichtig ist. Mit einem Aktionsplan wird die Bundesregierung konkrete Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Lebensqualität ergreifen.

Zitiert aus "Häufige Fragen und Antworten für Multiplikatoren und Veranstalter"


 

 

Vatandaşlarla diyalog: "Almanya' da iyi bir yaşam için" Davetiye

Sayın konuşmacılar ve Hochfelder gruplarının başkanları,

Federal hükümetin vatandaşlarla diyalog toplantısına sizi de davet etmekten memnuniyet duyarız. Komşularımız olarak sizinle tanışmak ve size sormak istiyoruz:
Hochfeld'de ve Almanya'da sizin kişisel olarak önemli bulduğunuz şeyler nelerdir?
"Almanya' da iyi bir yaşam için- bizim için önemli olan şeyler" organizasyonunun arkasında federal hükümet vardır: Federal Almanya başbakanı sayın Merkel (CDU), başbakan yardımcısı Gabriel (SPD) ve tüm bakanlar.
24 Eylül 2015 tarihinde saat 17.00 ve 19.00 arası Hochfeld Duisburg Paulus kilisesine gelin (Wanheimer-/ Paulusstraße' nin köşesi).
Almanca veya İngilizce bilen insanları da yanınızda getirmeniz çok önemli. Ayrıca İspanyolca ve İtalyanca da biliyoruz. Lütfen kayıt olun.
İyi bir hayat için birbirimizle konuşmamız gerekiyor.

Sizleri Hochfeld' deki komşularımız olarak bekliyoruz.

"Almanya' da iyi bir yaşam için- bizim için önemli olan şeyler"
Almanya diyalogta


Konu nedir?
"Almanya' da iyi bir yaşam için- bizim için önemli olan şeyler" başlıklı hükümet stratejisinin amacı, Almanya' da ki insanlar için yaşam kalitesinin ne anlama geldiğini ve yaşam kalitesi ölçülerini her açıdan tespit etmektir. Federal hükümet bu hedefe ulaşmak için vatandaşlarla görüşmek istiyor.

Vatandaşlarla yapılması planlanan "Almanya' da iyi bir yaşam için" diyaloğuna kim öncülük ediyor ve bunu kim yürütüyor?
"Almanya' da iyi bir yaşam için- bizim için önemli olan şeyler" başlıklı hükümet stratejisi, koalisyon sözleşmesinde kararlaştırılmıştır. Arka planda tüm Federal hükümet, yani başbakan ve tüm bakanlar vardır.
Federal hükümet mümkün olduğunca çok sayıda insana ulaşmak istediğinden dolayı, derneklerden ve vakıflardan, kiliselerden ve sosyal kuruluşlardan, ekonomi birliklerinden ve sendikalardan destek almaktadır. Bunlar, vatandaşlarla diyalog için yapılan davetin ev sahipliğini ve organizasyonların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesini üstlenmişlerdir.

Sonuçlar nerede kullanılacak?
Edinilen bilgiler, Almanya'daki yaşam kalitesinin düzeyi ve gelişimi ile ilgili bilgi veren bir raporda toplanacaktır. Sonuçlar esas alınarak yaşam kalitesi ölçüleri her açıdan tespit edilecektir. Federal hükümet, gelecekte, Almanya'da insanların önemli gördüğü hususları daha somut olarak ele alarak buna göre hareket edecektir. Federal hükümet bir faaliyet planı kapsamında yaşam kalitesinin daha da iyileştirilmesi yönünde somut tedbirlere başvuracaktır.

"Multiplikatörler ve organizatörler için sık sorulan sorular ve cevapları" ndan alıntıdır.


 

 

Среща-диалог с гражданите Да живеем добре в Германия. Покана

Уважаеми докладчици и ръководители на групите от квартал Хохфелд,
отправяме сърдечна покана за среща-диалог между гражданите и правителството на Германия. Искаме да Ви опознаем като наши съседи и да Ви попитаме:
Какво е важно лично за Вас в Хохфелд и в Германия?
Срещата "Да живеем добре в Германия – какво е важно за нас" е организирана от правителството на Германия: канцлера на Германия г-жа Меркел (CDU), заместник- канцлера на Германия г-н Габриел (SPD) и всички министри на Германия.
Заповядайте на 24. септември 2015 от 17.00 до 19.00 часа в църквата Pauluskirche Duisburg Hochfeld (Wanheimer-/Ecke Paulusstraße)
Много е важно, да доведете хора, които говорят немски или английски. Ние също говорим испански и италиански. Моля да се регистрирате.
Нека да обсъдим заедно, какво е важно, за да живеем добре.

Добре дошли като наши съседи в Хохфелд

"Да живеем добре в Германия – какво е важно за нас"
Германия води диалог


За какво става въпрос?
Целта на стратегията на правителството "Да живеем добре в Германия – какво е важно за нас" е, да се изясни, какво означава качеството на живот за хората в Германия, и да се определят мащабите на качеството на живот във всички негови аспекти. За да бъде постигнато това, правителството на Германия иска да разговаря с гражданите.

Кой е инициаторът, кой е представителят на срещата-диалог с гражданите "Да живеем добре в Германия?"
Стратегията на правителството "Да живеем добре в Германия – какво е важно за нас" е заложена в коалиционния договор. По този начин зад тази инициатива стои цялото правителство – т.е. канцлерът и всички министри на Германия.
Тъй като правителството на Германия желае да обхване възможно най-много хора, то се обръща и разчита на помощта на дружества и фондации, църковни настоятелства и социални организации, отраслови обединения и профсъюзи. Те са домакините, които ще поканят отделните граждани за срещите-диалог и ще се заемат с организацията и провеждането на мероприятието.

Какво ще стане с резултатите?
Получените резултати ще бъдат обработени в доклад, който ще предостави информация за състоянието и развитието на качеството на живот в Германия. Като основа за резултатите ще бъдат определени мащабите на качеството на живот във всички негови аспекти. Правителството на Германия иска да се ориентира още по-конкретно в бъдеще, какво е важно за хората в Германия. С план за действие правителството на Германия ще предприеме конкретни мерки за подобряване на качеството на живота.

Цитирано от "Често задавани въпроси и отговори за пропагандисти и организатори на мероприятия"


 

 

Dialogul cu cetăţeanul A trăi bine în Germania. Invitaţie

Stimate vorbitor şi şef grupe Hochfeld,
Dialogul cu cetăţeanul A trăi bine în Germania. Invitaţie Stimate vorbitor şi şef grupe Hochfeld, vă invităm cu plăcere la dialogul cu cetăţeanul al guvernului federal. Am dori să vă cunoaştem în calitate de vecin al nostru şi să vă întrebăm:
Ce este important pentru dumneavoastră personal în Hochfeld şi în Germania?
În spatele evenimentului "A trăi bine în Germania – ce este important pentru noi" se află guvernul federal: Şeful cancelariei federale Merkel (CDU), vicecancelarul Gabriel (SPD) şi toţi miniştrii federali.
Veniţi pe 24 septembrie 2015 de la ora 17:00 până la ora 19:00 în biserica Paul din Duisburg Hochfeld (Wanheimer-/colţ cu Paulusstrasse)
Este foarte important, ca să aduceţi oameni, care vorbesc germană sau engleză. Putem de asemenea spaniolă şi italiană. Vă rugăm să vă înregistraţi.
Discutaţi unul cu celălalt, ce este important pentru un trai bun.

Vă salutăm în calitate de vecin în Hochfeld

"A trăi bine în Germania – ce este important pentru noi"
Germania în dialog


Despre ce este vorba?
Scopul strategiei guvernului "A trăi bine în Germania – ce este important pentru noi" este de a înţelege, ce înseamnă calitatea vieţii pentru oameni în Germania şi de a identifica criteriile pentru calitatea vieţii în toate faţetele acesteia. Pentru a realiza aceasta, guvernul federal va intra în discuţie cu cetăţenele şi cetăţenii.

Cine este iniţiatorul, purtătorul dialogului cu cetăţeanul "A trăi bine în Germania"?
Strategia guvernului "A trăi bine în Germania – ce este important pentru noi" a fost stabilită în pactul coaliţiei. În spatele acesteia se află aşadar întregul guvern federal – adică cancelarul federal precum şi toţi miniştrii federali.
Deoarece guvernul federal vrea să ajungă la cât mai mulţi oameni posibil, el se bazează pe sprijinul uniunilor, fundaţiilor, bisericii şi organizaţiilor sociale, uniunilor economice si sindicatelor. Ele sunt gazdele, care invită la dialogul individual cu cetăţeanul şi preiau în propriile mâini organizarea şi efectuarea întâlnirilor.

Ce se întâmplă cu rezultatele?
Cunoştinţele dobândite ajung într-un raport, care oferă informaţie despre stadiul şi dezvoltarea calităţii vieţii în Germania. La baza rezultatelor sunt identificate criteriile pentru calitatea vieţii în toate faţetele acesteia. Guvernul federal se va orienta pe viitor mai concret în legătură cu ce este important pentru oameni în Germania. Guvernul federal va întreprinde cu un plan de acţiune măsuri concrete pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii.

Citat din "Întrebări şi răspunsuri frecvente pentru multiplicatori şi prezentator"